el Folklore

El folklore és el cos expressiu de la cultura compartit per un determinat grup de persones; engloba les tradicions comunes a aquesta cultura, subcultura o grup. Aquests inclouen tradicions orals com contes, refranys i acudits. Inclouen la cultura material, que va des dels estils de construcció tradicionals fins a les joguines fetes a mà comunes al grup. El folklore també inclou la tradició habitual, les formes i els rituals de celebracions com el Nadal i les noces, les danses populars i els ritus d'iniciació.