l'Art Religiós

L’art religiós o art sagrat és una imatge artística que utilitza motius i inspiracions religioses i sovint pretén elevar la ment a l’espiritual. L’art sagrat implica pràctiques rituals i culte i aspectes pràctics i operatius del camí de la realització espiritual dins de la tradició religiosa de l’artista.