l'Era Victoriana

Període posterior a l'era Georgiana, marcat pel llarg regnat de la reina Victòria i el moment àlgid de la Revolució Industrial i l'Imperi Britànic. Època coneguda també per la seva reinterpretació de l'estil gòtic en estil neogòtic associat a influències de l'Orient Mitjà i Àsia. Al començament d’aquest segle, l’Edat Mitjana va tornar a tenir força amb un renovat interès pels mites germànics, que a Anglaterra va donar lloc a una reinterpretació del cicle artúric: aquest corrent s’anomena “Gothic Revival”, que va néixer com a reacció a l’era industrial, on el benefici era la llei. Se sent la necessitat de tornar a centrar-se en un vessant més humà, cavalleresc i espiritual. Després va ser recuperat pels neoclàssics victorians que idealitzarien l'Antiguitat (cosa que va empènyer molts europeus a viatjar el "Gran Tour", aquests viatges de descobriment pels països mediterranis).